Нашата история

Началото в бившия завод Изгрев от 2003 до 2015

Първи период от 2004 до 2010

Назчалото в бившия завод Изгрев от 2003 до 2015

Период на развитие от 2011 до 2015

Строеж Първенец

Гигантска стъпка – Начало 1 април 2015

Голямото местене

Декември 2015

Втори цех Първенец

Начало Септември 2017

Цех Рогош

2019 – 2021

Файбър лазер

Огромна стъпка напред
Февруари 2017

Избрани моменти

2015 – 2021

Първенец

През 2021

Изпратете безплатно запитване за оферта

+359 877 61 29 15

office@dankosystems.com

Първенец (след плодова борса)

4108 Пловдив, България