Чертеж италия

Механизъм Англия

Механизъм Гърция

Механизъм 45